medewerkers en sociale media

Je medewerkers op sociale media: kans of bedreiging?

Je bedrijf is zichtbaar op sociale media. Zelfs als je geen eigen bedrijfspagina hebt, kom je gegarandeerd wel eens voorbij: in berichten van klanten, in de media, maar vooral ook in berichten van je medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat vooral die laatste groep bijdraagt aan wat je als bedrijf wilt uitstralen?

Uitingen en het gedrag van de medewerkers vormen voor een groot deel het imago van het bedrijf. En dus ook via sociale media. Het gebruik van sociale media door medewerkers kan een waardevolle aanvulling zijn voor het imago van het bedrijf. Maar een verkeerde tweet over bijvoorbeeld een nog niet openbaar product van een klant of een openbaring over de werkgever kan ook flinke reputatieschade opleveren voor je bedrijf. Lezers maken namelijk niet altijd het onderscheid tussen officiële berichten van je bedrijf en berichten van medewerkers die op persoonlijke titel communiceren op sociale media. Het is daarom belangrijk om naar je medewerkers duidelijk te maken hoe je hier als bedrijf in staat. Medewerkers weten vaak niet helemaal wat zij van hun werkgevers wel en niet mogen doen op hun privé-sociale mediakanalen.

Vanzelfsprekend praten je medewerkers in hun privéleven wel eens over hun werk. Nu online en offline steeds meer verweven worden, maken sociale media ook deel uit van dat privéleven. Daarnaast vervaagt het onderscheid tussen privé en zakelijk online. Zo promoot iemand bijvoorbeeld het bedrijf waar hij werkt door zijn functie op zijn privéprofiel te benoemen.

blog-afb1-facebookbericht
Zo moet het wel: het bedrijf ondersteunen. Een van onze medewerkers plaatste een bericht op Facebook over een interne activiteit. Het laat betrokkenheid, inspiratie en enthousiasme vanuit de deelnemers zien.

Richtlijnen en handvaten

Om duidelijkheid te scheppen over het onderscheid tussen privé en zakelijk en gepast gebruik van sociale media, kan een bedrijf een sociale mediaprotocol of -richtlijnen opstellen of medewerkers een training aanbieden. Zo kun je ervoor zorgen dat ook sociale berichten van je medewerkers bijdragen aan de doelstellingen van je bedrijf.

Een voorbeeld hiervan is Rabobank: zij traint haar medewerkers in het gebruik van sociale media. Verbied ze niks maar geef ze handvaten over wat passende berichten zijn en wat niet. Het idee hierachter is dat medewerkers met hun digitale netwerk het bedrijf kunnen ondersteunen.

Communiceer allereerst naar je medewerkers waarom je als bedrijf sociale media inzet en wat je ermee wil bereiken. Wees daarom duidelijk over wat je doelen zijn op sociale media: hoe kunnen zij daaraan bijdragen? Zo kunnen de medewerkers zich ook bewust inzetten om die doelen te bereiken.

Enkele handvaten die je aan je medewerkers kunt meegeven voor het plaatsen van berichten over werk op privéaccounts:

  • Denk na voordat je iets zegt. Simpeler dan hoe TNT het in zijn richtlijnen beschrijft, kan haast niet: “Plaats geen materiaal dat je in verlegenheid zou brengen als je moeder of manager het zou lezen”. Wees respectvol en houd de consequenties van jouw bericht in je achterhoofd. Gedraag je online op dezelfde manier als offline: met normen en waarden en een bepaalde gedragscode.
Medewerkers en sociale media
Zo moet het niet: respectloos omgaan met betrokkenen bij je werk. Eén van de presentatoren van het Nationaal Songfestival, Cornald Maas, slingerde een beledigende tweet over een deelnemer van het songfestival de wereld in. Hierop werd hij ontslagen door de TROS.
  • De medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor wat diegene plaatst op sociale media. Zorg dat je personeel zich bewust is van het feit dat op het internet gepubliceerde berichten nog lang openbaar zullen zijn. Ook als iemand solliciteert naar een nieuwe baan, neemt 47% van de potentiële werkgevers een kijkje op hun online kanalen.
  • Medewerkers dienen bij communicatie altijd duidelijk te vermelden wie zij zijn. Zorg dat het voor buitenstaanders duidelijk is of iemand een officiële woordvoerder van het bedrijf is, of op persoonlijke titel communiceert. Geef bijvoorbeeld aan in de biografie wie jij bent en wat jouw rol is. Gebruik zakelijke communicatiemiddelen (e-mailadres, zakelijke sociale media-accounts) bijvoorbeeld niet voor privé-uitingen.

“Als er gereageerd wordt op werk gerelateerde zaken, worden medewerkers geacht om altijd te vermelden dat zij verbonden zijn aan Philips. En als medewerker geen officiële vertegenwoordiger is, moet diegene dit duidelijk maken in zijn of haar profiel.” – Richtlijnen van Philips voor sociale mediagebruik.

  • Attendeer medewerkers op de risico’s van het vrijgeven van vertrouwelijke informatie. Communiceer daarom eerst duidelijk naar medewerkers wat bedrijfsgevoelige informatie is. Denk aan klantinformatie, foto’s van producten die nog niet officieel op de markt zijn, financiële informatie en bedrijfsstrategieën. Eventueel kan er een geheimhoudingsverklaring getekend worden als een medewerker veel kennis heeft van gevoelige informatie.

Zo moet het niet: speculeren over gevoelige informatie. 

Na de vondst van twee doden suggereerde Gerda Dijksman, de districtschef van de politie Zuidwest-Drenthe, op Twitter dat het ‘vast’ zou gaan om huiselijk geweld. Dit was erg ongepast aangezien er nog geen feiten bekend waren. Onderzoek wees later uit dat een koolmonoxidevergiftiging  de oorzaak van hun dood was. De districtschef werd dan ook per direct uit haar functie gezet naar aanleiding van die tweet.


  • Vraag medewerkers om te helpen met het in de gaten houden wat er online gezegd wordt over jouw bedrijf. Vraag medewerkers om de afdeling communicatie te seinen als ze een bericht signaleren op sociale media. Dit geldt zowel voor positieve als negatieve communicatie. Zo kan er bijvoorbeeld op sociale media een discussie gaande zijn over jouw bedrijf. Zorg dat een medewerker niet zomaar op die discussie reageert, maar contact opneemt met een communicatiemedewerker of de directie, zodat die er vanuit de bedrijfsstrategie op kan reageren.

Maak duidelijk aan je medewerkers dat ze op sociale media dezelfde normen, waarden en beleid rondom werkgerelateerde informatie hanteren als in het echte leven. Natuurlijk praten je medewerkers op sociale media gewoon over hun werk. Dat komt het bedrijf in de meeste gevallen zelfs ten goede. Zorg er echter voor dat ze zich ervan bewust zijn dat berichten online bewaard blijven en dat het bereik van een bericht op sociale media vele malen groter is dan op een verjaardagsfeestje.

Els Hekkenberg

Els Hekkenberg

Communicatiestrateeg at Kempen Communicatie
Studeerde Amerikanistiek en Communicatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na een paar jaar werken als journalist maakte ze de overstap naar het communicatievak. Heeft een fascinatie voor alles wat met Amerika te maken heeft.
Els Hekkenberg

Latest posts by Els Hekkenberg (see all)

Share This:

Gepubliceerd door

Els Hekkenberg

Studeerde Amerikanistiek en Communicatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na een paar jaar werken als journalist maakte ze de overstap naar het communicatievak. Heeft een fascinatie voor alles wat met Amerika te maken heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *